Jak správně zálohovat data v počítači?

Zálohování je vůbec nejdůležitější činnost při údržbě počítače. I kdybychom se o počítač a jeho data starali sebelépe, nikdy se nedá vyloučit havárie s následnou ztrátou dat. Zálohování nám pomáhá těmto ztrátám zabránit. Jaká jsou tedy nejčastější rizika, kterým musíme čelit?

  1. Chyba uživatele. Každému se nejspíš někdy stalo, že si smazal omylem důležitý soubor, nechtěně zformátoval datový disk nebo provedl jinou „hloupost“. Pokud máme zálohu, půl bídy.
  2. Chyba software. Stává se to bohužel taky, že vás o data připraví nějaká nepodařená softwarová aktualizace nebo malware.
  3. Chyba hardwaru. Nejčastěji závada pevného disku, flashky či jiného nosiče.
  4. Zcizení, zničení. Pokud vás navštíví zloději, je to velice nepříjemná událost, obzvlášť když vám spolu s počítačem zmizí i cenná data. Podobně můžete dopadnout, když vám například praskne radiátor a počítač zničí voda.

Co zálohovat?

Nejlepší by samozřejmě bylo mít zálohována všechna data v každém časovém okamžiku. To však není prakticky možné, ať už z důvodů kapacitních nebo časových. Proto je třeba se rozhodnout, jaká data, jak často a jakým způsobem zálohovat. Toto rozhodnutí je pro každého individuální, protože každý vnímá jinak rizika výše popsaná, někdo preferuje komplexnost zálohy, někdo zase rychlost obnovy v případě havárie. Z pohledu toho, co budeme zálohovat, můžeme zálohy rozdělit na systémové a datové. Systémové zálohy obsahují kompletní zálohu operačního systému včetně všech nainstalovaných aplikací a dat – vytvoří kopii nebo též obraz (image) disku. Výhodou této zálohy je rychlost a komplexnost obnovy, nevýhodou vysoká kapacitní a časová zátěž (zálohy jsou velké a trvají dlouho). Oproti tomu datové zálohy obsahují jen konkrétní data určená uživatelem, neobsahují operační systém a aplikace. Výhodou je nízká kapacitní a časová náročnost při zálohování, ale při obnově, v případě například zničení pevného disku, budeme muset nejdříve znovu nainstalovat celý operační systém, aplikace, aktualizace atd. Výhodné je tedy obě metody kombinovat. Jednou za čas udělat velkou systémovou zálohu a doplňovat ji datovou zálohou prováděnou častěji.

Kam zálohovat?

Základní pravidlo zálohování zní: mějte vždy svá důležitá data na dvou různých místech. A druhé pravidlo: jakákoliv záloha je lepší než žádná. Kam tedy můžeme zálohovat?

  1. Jiný oddíl stejného pevného disku. Tato záloha je nejrychlejší a nejjednodušší a je implementována v počítačích skoro všech výrobců. Ochrání nás ale pouze v případě ztráty dat chybou uživatele (riziko č.1) a částečně i v případě selhání software (riziko č.2). O svá data ale přijdeme v případě HW selhání nebo ztráty či zničení počítače (rizika 3 a 4)
  2. Jiný pevný disk v počítači. Tato záloha je stejně rychlá a dostupná jako předcházející, ochrání nás navíc i proti zničení pevného disku (riziko 3), ale neochrání nás proti ztrátě či zničení celého počítače (riziko 4). Ne každý počítač má ale dva pevné disky. Do desktopů lze snadno druhý disk doplnit, u notebooků a AIO systémů to ale většinou není možné. Nezaměňujte tento způsob zálohování se zrcadlením disků. Tato metoda je používána v některých systémech, zejména serverech a datových diskových polích, je rychlá, automatická, ale poměrně drahá a ochrání Vaše data pouze v jednom jediném konkrétním případě, a to je havárie pevného disku. Ostatní rizika nejsou touto metodou ošetřena.
  3. Flashdisk nebo externí USB disk. Je pomalejší a složitější než předchozí, ale eliminuje všechny 4 typy rizik (pokud tedy nenecháváme flashku trvale připojenou). Je třeba ale počítat z vyšší poruchovostí USB zařízení a udržovat více záloh na více mediích.
  4. NAS. Network Attached Storage – datové úložiště na síti je v naprosté většině případů nejideálnější zálohovací prostor. Eliminuje všechna 4 rizika (i když 4. z výhradou – před požárem celého domu nebo „vybílením“ celého bytu zloději nás patrně neochrání). Je rychlé, dostupné, vhodné jak pro datové, tak i systémové zálohy, jak pro manuální, tak i automatické zálohování.
  5. Cloud. V poslední době velice populární a často skloňované slovo. Ochrání nás před všemi 4 typy rizik, ale má i své nevýhody. První a v současné době zásadní nevýhodou je rychlost připojení k internetu. I když většina poskytovatelů nabízí vysokou rychlost stahování dat (download), odesílání (upload) je mnohonásobně pomalejší. Proto zálohování do cloudu je většinou výhodné pouze pro malé datové objemy. Další nezanedbatelné nebezpečí představuje prolomení nebo únik přístupových údajů a následné zneužití vašich soukromých dat. Nepodceňoval bych ani diskutabilní „kontrolu obsahu“ poskytovatelem služby nebo „likvidaci“ poskytovatele státní mocí – servery služby Megaupload byly zablokovány kvůli obviněním z nelegálního hostování a šíření souborů chráněných autorským právem. Zablokována však byla všechna data, i těch uživatelů, jejichž data byla zcela v pořádku.

Jak zálohovat?

Zálohovat můžeme manuálně nebo automaticky. Manuálně třeba prostým zkopírováním dat (jakákoliv záloha je lepší než žádná), ale i pomocí programů k tomu určených. Pohodlnější je vytvořit zálohovací úlohy a naplánovat jejich pravidelné automatické spouštění. Pak už zbývá pouze občas zkontrolovat, jestli vše funguje jak má. Při plánování záloh si vždy položte otázku „co se stane, když…“ a odpovězte si na ni. Pokud například budete zálohovat jednou měsíčně – třeba každého 1. v měsíci, uvědomte si prosím, že v případě havárie koncem měsíce přijdete o měsíc práce! To je akceptovatelné třeba u uživatele, který počítač používá jen pro přístup na web a svůj obsah prakticky nevytváří, ale kupříkladu účetní by vznikl velký problém.

Propet – servis PC Ostrava

Jsme si vědomi toho, že sestavit takové zálohovací úlohy, správně je zkombinovat, vyladit, aby zálohování nebylo spíš brzdou, než přínosem, není pro běžného uživatele bez podpory IT oddělení nic jednoduchého. Pokud se na to sami necítíte, nabízíme Vám své služby. Po konzultaci Vám navrhneme vhodné zálohovací řešení, zrealizujeme ho a postaráme se o jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste v tomto oboru laici – servis PC Ostrava Propet. Ano, vsaďte raději na jistotu a netrapte se zálohováním dat sami. Oprava počítačů Ostrava a je hotovo.

Oprava počítačů Ostrava! Vsaďte na jistotu

Více na www.propet-pc.cz